บริษัท เค. รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ดำเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ-ขายวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และบริการด้านการจัดเก็บทำความสะอาดในเขตที่รับผิดชอบ เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยรวมการจัดเก็บให้กับบริษัทอุตสาหกรรม ในเขต จ.นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสมัยนั้นไม่มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น รวมถึงทำลายและขนย้าย SCRAP ของโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้เงื่อนไขของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โรงงานมาตรฐาน ISO 14001

front

ราคาขึ้นลงซื้อ-ขาย
ราคากลางวันที่  5 มิถุนายน  พ.ศ. 2560
กระป๋องอลูมิเนียม 29.00
ขวดพลาสติกรวม 3.50
จอคอมพิวเตอร์ 2.50
CPU / UPS 3.00
อลูมิเนียมบาง 32.00
อลูมิเนียมหนา 34.00
กระดาษขาวดำ 6.00
กระดาษกล่อง 4.30
กระดาษปน (จับจั้ว) 2.00
เหล็กหนา 5.90
เหล็กบาง 4.60
เหล็กคละ 4.30
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ 3.00
หนังสือพิมพ์(สวย) 4.00

 

หมายเหตุ :  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้กรุณาสอบถามก่อน

login :   password :