บริษัท เค. รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ดำเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ-ขายวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และบริการด้านการจัดเก็บทำความสะอาดในเขตที่รับผิดชอบ เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยรวมการจัดเก็บให้กับบริษัทอุตสาหกรรม ในเขต จ.นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสมัยนั้นไม่มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น รวมถึงทำลายและขนย้าย SCRAP ของโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้เงื่อนไขของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โรงงานมาตรฐาน ISO 14001

front

ราคาขึ้นลงซื้อ-ขาย
ราคากลางของวันที่  23  พฤษภาคม พ.ศ. 2559
กระป๋องอลูมิเนียม 29.00
ขวดพลาสติกรวม 3.50
จอคอมพิวเตอร์ 2.50
CPU / UPS 3.00
อลูมิเนียมบาง 33.00
อลูมิเนียมหนา 34.00
กระดาษขาวดำ 5.50
กระดาษกล่อง 4.00
กระดาษปน (จับจั้ว) 2.00
เหล็กหนา 5.00
เหล็กบาง 3.75
เหล็กคละ 3.85
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ 3.00
หนังสือพิมพ์(สวย) 4.00

 

หมายเหตุ :  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้กรุณาสอบถามก่อน