บริษัท เค. รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ดำเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อ-ขายวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และบริการด้านการจัดเก็บทำความสะอาดในเขตที่รับผิดชอบ เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยรวมการจัดเก็บให้กับบริษัทอุตสาหกรรม ในเขต จ.นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสมัยนั้นไม่มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น รวมถึงทำลายและขนย้าย SCRAP ของโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้เงื่อนไขของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โรงงานมาตรฐาน ISO 14001

front

ราคาขึ้นลงซื้อ-ขาย
ราคากลางของวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556
กระป๋อง 2.30
ขวดพลาสติก 2.30
จอคอมพิวเตอร์ 2.30
CPU 2.30
CD 2.30
ท่อพลาสติก 2.30
กระดาษ 2.30
เครื่องเสียง 2.30